77°F
Fair
Arlington, TX
Wednesday
23
Tháng 07
2014
THÔNG BÁO:
  • Trẻ luôn đón nhận mọi sáng tác của quý độc giả khắp nơi về mọi đề tài. Xin gởi về bientap@trenews.net
  • Trẻ luôn đón nhận mọi sáng tác của quý độc giả khắp nơi về mọi đề tài. Xin gởi về bientap@trenews.net

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Cut to the chase (VOA)

Wednesday, 04 December 2013 02:40


Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Cut to the chase (VOA)Thi viet Ngan Cam on U

Bài mới


Đấu tranh và phục hồi danh dự cho chiến sĩ VNCH
25 January 2014

  KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của một phụ nữ


Kỹ năng lãnh đạo
25 January 2014

  KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của một thanh niên


Đề nghị Dương Nguyệt Ánh đứng đầu cuộc đấu tranh nguyên tắc của bomb áp nhiệt
25 January 2014

  KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của 2 vị cao niên  


Đề nghị Dương Nguyệt Ánh thảo luận với các nhà đấu tranh và giới trẻ qua Internet
25 January 2014

  KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời đề nghị của bà Đặng Kim Ngọc, Đại Diện Hội Phụ Nữ VN...