Ảnh đẹp 2015

Ảnh đẹp 2015

Thế nào là một tấm ảnh đẹp? Một tấm ảnh đẹp là tấm ảnh... được chấm điểm là ảnh đẹp bên cạnh việc (người chụp) "tự sướng" là ảnh đẹp. Như những tấm ảnh đẹp được… Xem tiếp Add new comment

Biển đẹp

Biển đẹp

Ở đâu mà người ta không mong đến cuối tuần? Xin thưa ở biển vì mùa Hè đi chơi biển chẳng ai muốn đến cuối tuần để phải về lại nhà, rồi đi làm lại. Đến biển mà… Xem tiếp Add new comment