Loài thú mới

Loài thú mới

"Sau 40 năm thống nhất, độc lập, tự do, dưới sự dẫn dắt tài tình của các đỉnh cao trí tuệ, Việt Nam đã trở thành một con hổ độc đáo khiến cả thế giới phải kính nể, khâm phục...!"- … Xem tiếp