Trọng bí thư

Trọng bí thư

Tổng Thống Obama “Biết rồi, cái đồng hồ không người lái, hai cửa sổ, mười hai cột đèn cháy suốt đêm chứ gì!” Xem tiếp

 Loài thú mới

Loài thú mới

"Sau 40 năm thống nhất, độc lập, tự do, dưới sự dẫn dắt tài tình của các đỉnh cao trí tuệ, Việt Nam đã trở thành một con hổ độc đáo khiến cả thế giới phải kính … Xem tiếp