3 phút tại biên giới Mỹ-Mexico

    Biên giới Mỹ-Mexico được mở ra 3 phút tại Rio Grande Canal. Những gia đình Mexico được dịp ôm nhau khóc sau hàng chục năm xa cách…
    SHARE

    NO COMMENTS